Eπιτέλους ουσιαστική αντιπολίτευση… Επιστολή-καταπέλτης του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ προς τον δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο.

image

Διαβάστε το 3ο και το 4ο θέμα της επιστολής που αφορούν το νεκροταφείο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ                             Ν. Φιλαδέλφεια, 27.01.2016
Δημοτικός Σύμβουλος   
Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
——————————————————————————————————-
ΠΡΟΣ:
Δήμαρχο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, κ. Α. Βασιλόπουλο
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γ. Πάνο
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Μιχ. Λάλο

ΘΕΜΑ: Άμεση παροχή ενημέρωσης

Κύριε Δήμαρχε,                                                                    
Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ.,
Κύριε Αντιδήμαρχε,

Σε συνέχεια της από 16.09.2015 συνημμένης επιστολής-τοποθέτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και μέλους της παράταξής μας δημοτικού συμβούλου κου Χρ. Κοπελούσου που έγινε κατά την ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με αφορμή την έγκριση των Ισολογισμών ετών 2011, 2012 και 2013 του Δήμου μας, επιστολή που εκφράζει απόλυτα και τις δικές μου θέσεις για τις  διαχειριστικές οικονομικές ανωμαλίες που συνέβησαν επί δημαρχίας Ε. Γαϊτανά, έρχομαι σήμερα και εγώ με τη σειρά μου και σας ζητώ κε Δήμαρχε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα απολύτως σοβαρά για τη σύννομη και διαφανή λειτουργία του Δήμου μας ζητήματα :

1. ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2011
Τί γίνεται με την εκ νέου εισαγγελική παραγγελία διερεύνησης για την υπόθεση των μειωμένων εισπράξεων της Πρωτομαγιάς 2011 που χειρίζεται ο Ειρηνοδίκης Ν. Ιωνίας ?
Προσκομίσατε την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2011 της Ορκωτής Λογίστριας στο συγκεκριμένο Ειρηνοδίκη όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και για να συνδράμετε ουσιαστικά τη δικαιοσύνη να αποκαλύψει τους υπαίτιους που ζημίωσαν τον Δήμο μας με συγκεκριμένα ποσά όπως προέκυψαν σαφώς από την έκθεση της Ορκωτής? Αν ναι, πότε και με ποιο έγγραφο του Δήμου μας ενημερώσατε τον κ. Ειρηνοδίκη ? Αν όχι, γιατί κύριε Δήμαρχε? Ποιους προσπαθείτε να «βοηθήσετε» ?
Ποιες άλλες συγκεκριμένα ενέργειες έχετε κάνει ως διοίκηση του Δήμου προκειμένου να συνδράμετε τη δικαιοσύνη στη διερεύνηση των μειωμένων εισπράξεων της Πρωτομαγιάς και των εμπλεκομένων υπευθύνων σ΄αυτή ? Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ακριβή αντίγραφα όλων των εγγράφων σας.

2. ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2012, 2013, 2014
Πού κατέληξε το πόρισμα της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε. που εσείς είχατε διατάξει ? Μήπως ξεχάσατε να μας ενημερώσετε και μαζί μ΄αυτό λησμονήσατε και την προκληθείσα απώλεια των εσόδων του Δήμου μας που είχε υπολογίσει η ορκωτή λογίστρια στο ύψος των Ευρώ 98.000.- μόνον για το έτος 2013 ?   
Ποιες άλλες ενέργειες κάνατε ώστε να αποκαλυφθούν οι εμπλεκόμενοι υπεύθυνοι για τη ζημιά που υπέστη ο Δήμος μας ?
Τελικά αυτά τα απολεσθέντα έσοδα, ποιος θα τα πληρώσει κε Δήμαρχε ? Ή μήπως θα μείνουν στα αζήτητα γιατί περισσεύουν στο Δήμο μας ?

3. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Πού κατέληξε αλήθεια το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργήθηκε επί ημερών Γαϊτανά για το εν λόγω θέμα  αλλά και τι γίνεται με την άλλη- νέα – Ε.Δ.Ε. που εσείς θέλατε να γίνει από εξωτερικό υπηρεσιακό υπάλληλο και προς τούτο απευθυνθήκατε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ? Πότε στείλατε το αίτημα του Δήμου για την νέα ΕΔΕ και τι σας απάντησε η Αποκεντρωμένη ? Θα γίνει ή δεν θα γίνει ποτέ αυτή η ΕΔΕ ?
Εκτός όμως απ’ αυτό, εσείς σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί για να διερευνήσετε τυχόν ευθύνες για τους υπεύθυνους παραλαβής και φύλαξης των εγγυητικών επιστολών από τον τότε μισθωτή κ. Κουρή προκειμένου να προκύψει τελικά ποιοι εμπλέκονταν σ΄αυτή τη πολύ μεγάλη οικονομική ζημία ύψους άνω του ενός (1) εκατομμυρίου Ευρώ την οποία υπέστη ο Δήμος μας;          
Έχετε ανταποκριθεί πλήρως στη χορήγηση όσων πρόσθετων πληροφοριών σας ζήτησε προσφάτως η Εισαγγελία Πρωτοδικών μέσω του Ειρηνοδίκη Ν. Ιωνίας σχετικά με αυτό το θέμα ? Θα μας ενημερώσετε επιτέλους ? Παρακαλώ όπως έχω αντίγραφα όλης της σχετικής εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας σας.               
Ποια άλλα μέτρα πήρατε γι΄αυτή τη μεγάλη ζημιά εις βάρος του Δήμου όπως αναφέρεται ρητά και στο πόρισμα ελέγχου της Ορκωτής Λογίστριας έτους 2013 ? Πώς προασπίσατε επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου μας ? Ξέρετε ότι σε τόσο σοβαρά θέματα, οι αγκυλώσεις σε παλαιολιθικές μικροπολιτικές τακτικές που δεν επιθυμούν την ουσιαστική αποκάλυψη, εν τέλει εκθέτουν όσους τις υποστηρίζουν.

4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ο κόσμος το΄ χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι κε Δήμαρχε. Ψέλλιζαν οι υπάλληλοι, το έγραψε η ορκωτή Λογίστρια της Grant Thornton στην Έκθεση Ελέγχου του 2013, σας το επανέλαβε και ο κ. Κοπελούσος καυστικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16ης.09.2015 ότι :
Τα έσοδα που εισπράττονται στο Νεκροταφείο από τα τέλη-δικαιώματα δεν έχουν συνδεθεί on-line με το κεντρικό ταμείο του Δήμου, γεγονός που ουδεμία εξασφάλιση παρέχει. Ακόμα και τα ψηφισμένα από το Δ.Σ. τέλη δεν εφαρμόζονταν πλήρως…. Σε σημείο που ούτε και η ορκωτή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει με ακρίβεια το μέγεθος της απώλειας των εσόδων που έχει υποστεί ο δήμος μας.
Υπήρχε τραπεζικός λογαριασμός- φάντασμα που αποκαλύφθηκε με τον τίτλο «ειδικός λογαριασμός δεσμευμένων καταθέσεων στον οποίο οι δημότες καταθέτουν συγκεκριμένο ποσό ως «εγγύηση ταφής» και το οποίο παίρνουν πίσω μετά το πέρας της διαδικασίας ενταφιασμού».
Τέλος, πληροφορηθήκαμε ότι εμφανίστηκαν μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων εντός αίθουσας του Κοιμητηρίου αλλά εκτός μνημάτων αποθηκευμένα λείψανα και αδιάλυτα πτώματα από εκταφές, για τις οποίες είχε λάβει απόφαση το Δ.Σ. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το μέγα θέμα και ποιος φέρει την ευθύνη γι΄ αυτή την ενέργεια; Μήπως πρέπει να μας ενημερώσετε επιτέλους ?
Τι ενέργειες έχετε κάνει για την αποκάλυψη των υπεύθυνων εμπλεκόμενων ? Οι δημότες μας απαιτούν πλήρη διαφάνεια και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο εκτός από οικονομικές-διοικητικές διαστάσεις έχει και μεγάλο αρνητικό ηθικό αντίκτυπο.
Τι μέτρα έχετε πάρει προκειμένου να προασπίσετε τόσο τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου μας που πλήττονται ευθέως από αυτές τις έκνομες ενέργειες όσο και τη βεβήλωση της μνήμης των νεκρών που φιλοξενούμε στο κοιμητήριό μας.

  Δεν μπορείτε να αδρανείτε περαιτέρω κε Δήμαρχε.
Έχετε ωρολογιακές βόμβες στα χέρια σας, απαλλαχθείτε απ΄αυτές για να απαλλαχθεί και ο Δήμος μας επιτέλους.
Σας παρακαλώ αξιοποιήστε όλο το δημοτικό μας συμβούλιο, πιστεύω ότι όλοι μας θα συνδράμουμε στο έργο της πάταξης της διαφθοράς στο Δήμο μας , βγείτε έξω προς την τοπική κοινωνία και ενημερώστε τους δημότες μας με ειλικρίνεια και διαφάνεια για τα θέματα αυτά ώστε να μην τροφοδοτούνται νοσηρές φήμες .
Βοηθήστε να εξυγιανθεί επιτέλους αυτός ο Δήμος από τα οικονομικά και διοικητικά αποστήματα του παρελθόντος. Θα έχετε όλους μας υποστηρικτές στην προσπάθειά σας για κάθαρση και διαφάνεια, ειδικά στην οικονομική λειτουργία του Δήμου μας, εφόσον βεβαίως αυτή η προσπάθειά σας είναι ειλικρινής και όχι προσχηματική για τα μάτια του κόσμου.
Πέραν από εμάς, αξιοποιήστε στο έπακρο την ελληνική δικαιοσύνη και τις υπόλοιπες θεσμοθετημένες ελεγκτικές αρχές, στέλνοντας όλες αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς στους κατάλληλους εισαγγελείς, στον ΓΕΕΔΔ, στη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς,  συνδράμοντας παράλληλα το έργο τους αποστέλλοντάς τους – χωρίς ενδοιασμούς, περιττές καθυστερήσεις και παρελκυστικές τακτικές – όλα τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας . 

Τέλος και επ΄ευκαιρία της κατάθεσης της παρούσας παρέμβασής μου στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο η οποία επιθυμώ όπως συμπεριληφθεί αυτούσια στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, θα ήθελα να σας τονίσω περαιτέρω – και κυρίως εσάς κε Πρόεδρε του Δ.Σ.- , ότι την καίρια τοποθέτηση-επιστολή του κ. Κοπελούσου για τα ανωτέρω θέματα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16.09.2015 σχετικά με την έγκριση των Ισολογισμών του Δήμου μας ετών 2011, 2012 και 2103, παρότι την αποδέχθηκε το Σώμα στο σύνολό της και επιπλέον τις ενέργειες που προτάθηκαν να γίνουν γι΄ αυτά τα θέματα, δεν την συμπεριλάβατε εντούτοις στο κείμενο των υπ΄αρ. 197/2015, 198/2015 και 199/2015 Αποφάσεων που αναρτήθηκαν στο Διαύγεια.
Επιπρόσθετα στις εν λόγω Αποφάσεις – παντελώς αορίστως -αναφέρετε ότι αυτές θα αποσταλούν στις «εμπλεκόμενες υπερκείμενες Αρχές» χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζετε επακριβώς, εκτός του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Γιατί άραγε ? Ποιους εξυπηρετεί αυτή η δημιουργική ασάφεια? Σε ποιες «υπερκείμενες Αρχές» στείλατε εν τέλει τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών ? Παρακαλώ όπως έχω πλήρη ενημέρωση.

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ.,
Εκτιμώ ότι εκτός του ότι δείχνετε σημαντική αμέλεια στην εκτέλεση των Αποφάσεων μας, δεν τηρείτε επιπλέον και τον νόμο.
Σας παρακαλώ λοιπόν όπως συμμορφωθείτε άμεσα ως προς τις προηγούμενες Αποφάσεις του Δ.Σ. της 16.09.2015 και προβείτε στη συγγραφή της Ορθής επανάληψη αυτών, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις κατατεθειμένες παρατηρήσεις του κ. Κοπελούσου, όσο και τις Αποφάσεις του Δ.Σ.  για τις συγκεκριμένες ενέργειες επ΄ αυτών των θεμάτων.
Περαιτέρω, ελπίζω όπως το σημερινό μου έγγραφο το οποίο και σας καταθέτω τώρα και θα το υποβάλλω άμεσα και μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου, τύχει αναλυτικής έγγραφης ενημέρωσής μου εκ μέρους σας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος του ενός μηνός βάσει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) – ιδίως του άρθρου 5 αυτού – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9).  Συγκεκριμένα παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε πλήρη αντίγραφα όλων των εγγράφων, εισερχομένων και εξερχομένων, που αφορούν τις παραπάνω 4 αναφερόμενες υποθέσεις οικονομικής διαφθοράς στο Δήμο μας και αφορούν το διάστημα της δικής σας θητείας, δηλ. από 1.09.2014 έως και σήμερα.
Τυχόν άρνησή σας υπό το πρόσχημα ότι διενεργούνται εισαγγελικές παραγγελίες για κάποια από τα παραπάνω θέματα, δεν ευσταθεί καθόσον δεν σας ζητώ απόρρητα στοιχεία του δικαστικού φακέλου, ούτε πορίσματα των Ε.Δ.Ε., αλλά όλα τα δημόσια έγγραφα που έχουν εισαχθεί και εξαχθεί από το πρωτόκολλο του Δήμου.  Είστε υποχρεωμένος να με ενημερώσετε προκειμένου να ασκήσω ομαλώς τα καθήκοντά μου ως Δημοτικού Συμβούλου όπως προβλέπει ο Δημοτικός Κώδικας.
Τέλος, ευελπιστώ όπως στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο φέρετε τα θέματα αυτά προς αναλυτική συζήτηση στην Η.Δ. και λήψη αποφάσεων για ενέργειες υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μας.

Με τιμή,

Ιωάννης Λ. Τομπούλογλου
Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Συν. : – Η από 16.09.2015 εισήγηση-τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Χρ. Κοπελούσου – 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s